Oferta

Pełen zakres usług

prawo-nieruchomosci-min

Prawo nieruchomości

 • Kompleksowe doradztwo w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych.
 • Audyt prawny (due diligence) nieruchomości.
 • Przygotowanie umów związanych z realizacją inwestycji, umów najmu.
 • Obsługa prawna w zakresie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 • Reprezentacja w sporach oraz w procesach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego.
 • Procedury administracyjno-prawne, konieczne do przeprowadzenia inwestycji (uzyskanie decyzji administracyjnych).
prawo-budowlane-min

Prawo budowlane

 • Doradztwo w zakresie zawierania i wykonywania umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe, umów o zastępstwo inwestycyjne i sporządzenie tych umów.
 • Zastępstwo przy negocjowaniu warunków umów.
 • Zastępstwo przed organami administracji budowlanej i organami nadzoru budowlanego.
 • Doradztwo w obszarze prawa administracyjnego materialnego, reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym.
 • Doradztwo w zakresie zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska wraz z gospodarką odpadami, doradztwo w zakresie wydawania koncesji i zezwoleń.
 • Reprezentacja w procedurach uchwalania planu miejscowego, jego zmiany a także uczestnictwo w sporach związanych z uchwaleniem przepisów prawa miejscowego.
prawo-handlowe-min

Prawo gospodarcze i handlowe

 • Kompleksowa obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego.
 • Optymalizacje podatkowe.
 • Procedury przekształcenia, łączenia oraz podziału spółek prawa handlowego, podwyższenia kapitału zakładowego.
 • Sporządzanie i negocjowanie wszystkich umów, w tym umów inwestycyjnych, porozumień wspólników, umów zabezpieczających.
 • Obsługa w zakresie emisji i obrotu papierami wartościowymi.
negocjacje-min

Negocjacje i umowy

 • Zastępstwo przy negocjowaniu warunków transakcji zakupu/sprzedaży nieruchomości, zastępstwo przy negocjowaniu warunków transakcji handlowych.
 • Tworzenie projektów i doprowadzenie do zawarcia umowy kupna nieruchomości, a następnie przeprowadzeniu na nabytej nieruchomości zaplanowanej inwestycji.
 • Prowadzenie negocjacji dotyczących nabycia nieruchomości, sporządzanie i negocjowanie umów najmu/dzierżawy.
 • Doradztwo w procesach inwestycyjnych.
 • Doradztwo w zakresie finansowania i refinansowania inwestycji oraz transakcji nabycia nieruchomości.
windykacja-min

Postępowania sądowe i windykacja

 • Sporządzanie pism przygotowawczych (wezwań do zapłaty), pisma w trakcie postępowania oraz środków zaskarżenia i środków odwoławczych,
 • Zastępstwo i reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.
 • Reprezentacja w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi (polubownymi).
 • Reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Sporządzanie i negocjowanie ugód sądowych oraz pozasądowych, prowadzenie mediacji pozasądowych.
 • Sądowa windykacja należności, reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych oraz zabezpieczających.

Szybki kontakt.

Zadzwoń lub napisz i umów się na spotkanie.