Wiedza i doświadczenie

Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców oraz osób prywatnych.
Naszymi najważniejszymi partnerami są nasi Klienci, a najważniejszym celem – Ich satysfakcja.

Witamy w kancelarii radcy prawnego,
mec. Karoliny Pateckiej.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie kompleksowego doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie prawa nieruchomości, budowlanego oraz inwestycji budowlanych, w tym prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, gospodarczego i handlowego (korporacyjnego). Dodatkowo Kancelaria świadczy usługi w zakresie przygotowywania i negocjowania umów (w szczególności w ramach procesu inwestycyjnego oraz jego finansowania, umów o roboty budowlane, a nadto kontraktów handlowych) oraz prowadzenia sporów i postępowań sądowych oraz windykacji. W zakresie stałej obsługi, Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie funkcjonowania osób prawnych i przedsiębiorców.

prawo nieruchomości

Kompleksowe doradztwo w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych oraz transakcji zakupu/sprzedaży nieruchomości, badanie stanu prawnego nieruchomości.

negocjacje

Doradztwo i prowadzenie negocjacji w zakresie procesów inwestycyjnych, umów w procesie budowlanym oraz transakcji handlowych.

prawo budowlane

Doradztwo w obszarze prawa administracyjnego materialnego i postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, zastępstwo przed organami oraz sądami, przygotowywanie umów w procesie budowlanym.

windykacja

Reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych oraz zabezpieczających.

prawo gospodarcze

Kompleksowa obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego oraz obsługa transakcji handlowych.

prawo cywilne

Reprezentacja, opiniowanie i doradztwo z zakresu prawa cywilnego, w szczególności w sprawach dotyczących roszczeń majątkowych i niemajątkowych, ważności i wykonywania umów oraz realizacji zobowiązań.

3efc2e01-ea82-4dd1-bbc9-a570fd52e267

Kancelaria jest prowadzona przez radcę prawnego Karolinę Zofię Patecką

Radca prawny Karolina Patecka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (studia stacjonarne), pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego obroniła z wynikiem bardzo dobrym, a także z wyróżnieniem Dziekana. Od stycznia 2009 roku do sierpnia 2012 roku odbywała aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, którą zakończyła egzaminem radcowskim ze średnią ocen 5,3 (najlepszy wynik na roku w województwie małopolskim potwierdzony dyplomem z wyróżnieniem), na podstawie którego uzyskała tytuł radcy prawnego.

Obecnie posiada uprawnienia do kompleksowej obsługi osób prawnych przed sądami powszechnymi oraz organami administracji państwowej wszystkich instancji.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, w specjalizacji nieruchomości, które zdobyła pracując na stanowisku prawnika w krakowskich kancelariach radców prawnych oraz w charakterze in – house lawyer w dużych spółkach dewelopersko-budowlanych, grupie funduszy inwestycyjnych i domu maklerskim, a także obsługując branżę finansową. Ponadto pracowała jako szef zespołu prawa rynku nieruchomości w jednej z wiodących krakowskich kancelarii prawnych. Posiada nadto kompetencję w obsłudze spółek publicznych (notowanych na NC oraz GPW) oraz doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych, które zdobywała w zespole prawnym jednej z wiodących spółek budowlanych w Krakowie, w zakresie budownictwa przemysłowego, w tym w zakresie reprezentacji przed KIO.

Prowadziła liczne postępowania sądowe dotyczące sporów w zakresie umów o roboty budowalne, odszkodowań w sprawach gospodarczych (w tym w zakresie zamówień publicznych oraz umów o wykonywanie robót budowlanych) i cywilnych, spraw o zapłatę, spraw o wykonanie umów oraz spraw w postępowaniach nieprocesowych. Posiada uprawnienia mediatora gospodarczego nadane przez Ministra Sprawiedliwości, występowała w licznych postępowaniach przed Krajową Izbą Gospodarczą oraz Małopolskim Centrum Arbitrażu Handlowego.

Dodatkowo, zajmowała się obsługą procesów budowlanych, przygotowywaniem umów opartych o FIDIC, negocjowaniem umów i kontraktów (posiada wieloletnie doświadczenie w negocjacjach handlowych na podstawie prawa zamówień publicznych oraz w zakresie umów budowlanych), a także postępowaniami sądowymi i administracyjnymi w zakresie prawa budowlanego, procedurą udzielania zamówień publicznych (oraz występowałam przed organami odwoławczymi w sprawach sporów z zamawiającym) oraz pełną obsługą korporacyjną spółek wchodzących w skład grupy.

Legitymuję się znajomością języka angielskiego.

Szybki kontakt.

Zadzwoń lub napisz i umów się na spotkanie.